You are here

 

Български език и литература


Външно оценяване по БЕЛ - 2010 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2011 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2012 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2013 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2014 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2015 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2016 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2017 г.

Математика


Външно оценяване по математика - 2013 г.

Външно оценяване по математика - 2014 г.

Външно оценяване по математика - 2015 г.


Външно оценяване по математика - 2016 г.

Външно оценяване по математика - 2017 г.Последна модификация: сряда, 7 юни 2017, 05:03