You are here

 

Български език и литература


Външно оценяване по БЕЛ - 2010 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2011 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2012 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2013 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2014 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2015 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2016 г.


Външно оценяване по БЕЛ - 2017 г.

Външно оценяване по БЕЛ - 2018


Математика


Външно оценяване по математика - 2013 г.

Външно оценяване по математика - 2014 г.

Външно оценяване по математика - 2015 г.


Външно оценяване по математика - 2016 г.

Външно оценяване по математика - 2017 г.Последна модификация: понеделник, 28 май 2018, 02:02