You are here

 

VІІ клас

Български език и литература

Примерен вариант на тест за външно оценяване - VІІ клас

Външно оценяване - тест по БЕЛ, 2010, VІІ клас

Външно оценяване - тест по БЕЛ, 2011, VІІ клас

Външно оценяване - тест по БЕЛ, 2012, VІІ клас

Външно оценяване - тест по БЕЛ, 2013, VІІ клас

Външно оценяване - тест по БЕЛ, 2014, VІІ клас

Външно оценяване - тест по БЕЛ, 2015, VІІ клас

Математика

Математика - 22.май, 2014

Математика - 22.май, 2015

Държавни зрелостни изпити

ДЗИ по БЕЛ - 17.май 2011

ДЗИ по БЕЛ - 21.05.2012

ДЗИ по БЕЛ - 21. 05. 2013

ДЗИ по БЕЛ - 22.05.2014

ДЗИ по БЕЛ - 20.05.2015


Последна модификация: понеделник, 1 юни 2015, 09:41